Het Restaurant

Keuken Restaurant van der Dussen

Over

Restaurant van der Dussen

Ons restaurant ligt prettig besloten in de hoek van het oude Bagijnhof. Eenmaal binnen ziet u dat we in die beslotenheid juist kiezen voor openheid.

U kunt letterlijk recht in onze keuken kijken, we hebben immers niets te verbergen en zijn juist trots op ons vak en onze vakbekwame keukenbrigade. Wilt u zelf liever wat besloten zitten, dan kunt u terecht in onze sfeervolle lounge.

Geschiedenis

De levendige geschiedenis van ons eeuwenoude pand

Restaurant Van Der Dussen ligt aan het Bagijnhof. Dit is in 1286 door Maria van der Made met toestemming van Graaf Floris V op haar leengoed gesticht. Tot in de 17e eeuw was het de woonplaats van de begijnen. Deze dames, die meestal van gegoede of adelijke afkomst waren, voorzagen in hun eigen onderhoud. Na de reformatie (1572) bepaalde het stadsbestuur dat er alleen wereldlijke personen in de hof mochten wonen. Desondanks bleef het tot in de 17e eeuw grotendeels katholiek. De vroegste acte die tot nog toe bij het gemeentearchief over ons pand aan de Bagijnhof nr. 118 is gevonden, verwijst naar Lysbet Crijnen. Deze dame verkocht het pand in 1609 aan De Bije. Vanaf 1617 wordt 118 door Maria en Janitgen van der Dussen bewoond. De rijke en aanzienlijke familie Van der Dussen komt in de Delftsche geschiedenis veelvuldig voor onder de leden van de magistraat. De dochters van Cornelis van der Dussen - één van de zeven schepenen van de vroedschap - waren niet getrouwd en zijn waarschijnlijk lid geweest van de R.K.Gemeenschap. Vermoedelijk hebben zij het pand na hun dood aan de kerk geschonken

Pakhuis

Van 1804 tot 1814 heeft ons pand als militair logement gediend. In die tijd beleefde de stad een geregelde bezetting van 1500 Fransen uit het Napoleontische leger. Huizen die in bezit van de stad waren (zoals nr.118) werden gevorderd en ingezet als logement voor officieren. Toen in 1814 de Fransen verdwenen waren uit de stad, werd het huis voor 1100 gulden geveild. De kopers waren het echtpaar Smit. Jan Smit was meesterbakker en richtte het pand in als broodbakkerij. De bakkerswinkel bevond zich aan de Oude Delft. In 1822 verkocht Jan Smit de panden ‘inclusief alle gereedschappen tot de winkel en de broodbakkerij behorende'aan zijn zwager Dirk Hoefsmit, eveneens meesterbroodbakker. In 1840 werd ‘het pakhuis, open plaats en erve, ingericht tot broodbakkerij' aan Jacoba Maria Gas, echtgenote van Jacob de Kuyser, verkocht. Deze familie bezat al alle aangrenzende panden. In 1842 kreeg het pand zijn huidige oppervlakte.De scheidsmuur verdween en zo verkreeg het een uitgang naar de Bagijnensteeg. Door overerving bleven de panden inclusief de vermelde inventaris bestaande uit gewichten, schalen, kaasplanken en wagen, tot 1921 in handen van de handelsfamilie De Kuyser-Gas.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief